دانلودها


گروه‌های دانلود:

توجه

برای دانلود فایل‌ها باید عضو سایت شوید. اگر عضو هستید وارد سایت شوید. اگر عضو نیستید ثبت نام کنید.

دانلود فیلم تقسیم میوز یا کاهشی

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۱۵ آبان ۱۳۹۵
تقسیم میوز که در سلول های جنسی معمول است و منجر به تولید سلول هایی با نصف عدد کروموزومی معمول آن جاندار می گردد
این فایل تاکنون 0 بار دانلود شده است


بررسی روند فتوسنتز گیاهان C4 و Cam

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۲۰ مهر ۱۳۹۱
این انیمیشن در مورد فتوسنتز گیاهان 4 کربنه و Cam بوده و به شکل ساده ای کل روند پیچیده فتوسنتز را به تصویر کشیده است
این فایل تاکنون 23 بار دانلود شده است


دانلود فیلم مقاومت به علفکش ( Weed Resistance to Herbicides)

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۱۸ تیر ۱۳۹۱
این فایل از نوع فلش و در مورد چگونگی ایجاد مقاومت به علف کش در بین علف های هرز از دیدگاه اکولوژیک می باشد. این فایل از منبع زیر یدست آمده است: passel.unl.edu
این فایل تاکنون 2 بار دانلود شده است


حرکت آب در خاک و نحوه جذب توسط ریشه (water_movement_roots)

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۱۸ تیر ۱۳۹۱
این فایل از نوع فلش و در مورد حرکت آب در خاک به سمت ریشه گیاه، قسمتهای مختلف ریشه و آوند ها و چگونگی عبور آب از این مناطق می باشد. این فایل از منبع زیر یدست آمده است: passel.unl.edu
این فایل تاکنون 5 بار دانلود شده است


دانلود فیلم کیفیت غلات

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۱۸ تیر ۱۳۹۱
این فایل از نوع فلش و در مورد کیفیت غلات، قسمتهای مختلف دانه و مراحل فرآوری دانه و غیره می باشد. این فایل از منبع زیر یدست آمده است: passel.unl.edu
این فایل تاکنون 0 بار دانلود شده است


دانلود انیمیشن در مورد تعرق گیاهی

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۶ تیر ۱۳۹۱
این انیمیشن در مورد مجموعه ای از عوامل گیاهی و محیطی موثر بر تعرق و ارتباط آنها با همدیگر می باشد. این مطلب از طریق سایت زیر تهیه شده است: www.passel.unl.edu
این فایل تاکنون 5 بار دانلود شده است


ساختار RNA

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
انیمیشن آموزشی در مورد اجزا و ساختمان RNA می باشد که مدت آن 2 دقیقه و 53 ثانیه می باشد
این فایل تاکنون 2 بار دانلود شده است


دانلود فیلم تقسیم سلول (میتوز)

گروه دانلود: فیلم های آموزشی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
آنیمیشن آموزشی در مورد تقسیم میتوز به مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه می باشد
این فایل تاکنون 8 بار دانلود شده است