راهنمای نرم افزار آماری SPSS

این کتابچه راهنمای استفاده از نرم افزار آماری SPSS بوده و مباحث مقدماتی را برای شروع به کار با این نرم افزار را در خود دارد. این مطلب از منبع زیر بدست آمده است. humaira-colasula.com/?p=158
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .