اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم

1387

کنگره زراعت و اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.